SKIMAX STORE | utorok - sobota | 9.00 – 18.00 hod.

Dynamic Radius

  • Koncept "dynamického polomeru" označuje schopnosť lyže uzavrieť oblúk pohybom lyžiarov a bol navrhnutý tak, aby prekonal nízku spoľahlivosť zvyčajne označeného polomeru oblúka.
  • Polomer oblúka je geometrické meranie danej šírkou špičky, stredu a pätky lyže, ktoré poskytuje konkrétny výsledok na základe ich vzdialeností.
  • Tento trigonometrický výpočet neberie do úvahy ostatné lyžiarske vlastnosti, ako je flexibilita, ako je popísané v norme DIN ISO 5902.
  • S prihliadnutím na výchylke lyže a typickým parametrom polomeru oblúka je možné získať údaje týkajúce sa uzavretia lyže pri jej zatláčaní na sneh, pričom hodnoty sú oveľa bližšie skutočným hodnotám.
  • Vist označuje Dynamic Radius na lyžiach, aby uľahčil lyžiari pri výber najvhodnejšieho produktu pre jeho vlastné potreby.

Späť na slovník