Power Turn Rocker

  • Technológia uľahčuje jednoduchši a kontrolovanejši vjazd do oblúka.

Späť na slovník