NOVÉ LETNÉ KOLEKCIE GOLDBERGH až -25 % PRÁVE TERAZ

Radius

 • Konštrukčná, teoretická vypočítaná hodnota polomeru kruhu, ktorý by vznikol podľa krojenia lyže. Jedná sa len o geometrickou hodnotu vykrojenia lyže, nie o polomer oblúka.
 • Radius sa značí písmenom R, jeho hodnota sa udáva v metroch. Radius nie je nikdy presná kružnice, ale približuje sa skôr elipse.
 • Väčšinou sa udáva ako jeden údaj (poslednou dobou je populárne udávať 2 alebo 3 údaje), tvar vykrojenia až na výnimky nie je pravidelný - najväčší vykrojenie v špičke, najmenší v stredu, menšie v pätke. Pri jazde v oblúku sa zahraněná lyža prehne a podľa toho vytvorí rádius skutočný, teda jetého oblúka - vždy menší ako konštrukčná (rozdiel môže byť až 2 m).
 • Radius sa pri zachovaní šírky lyže mení s ich dĺžkou - čím kratšie lyže, tým menši radius a naopak.

Kategórie carvingu a lyží

 • Funcarving: jazda bez palíc v zatvorených oblúkoch s maximálnym náklonom tela dovnútra oblúka; R cca 8 m – 11 m; slalomky, shortcarver
 • Racecarving: športová jazda podobná štýlu pretekárov v obrovskom slalome, lyžovanie v dlhších a otvorenejších oblúkoch, kedy hranenia vychádza predovšetkým z panve; R nad 18 m; obračky, racecarver
 • Allroundcarving: lyžovanie s vkloněním celého tela, oblúky predovšetkým stredné; R cca 13 m – 17 m; allround, allmountain, skicross
 • Slalomcarving: jazda v krátkych oblúkoch ako pri pretekárskom slalome; R cca 10 m – 13 m; slalomky
 • Short turn lyže: slalomky, R cca 10 m – 14 m
 • Long turn lyže: obračky, R cca 16 m – 20 m
 • Allround lyže: rekreačné, R cca 10 m – 16 m
 • Allround lyže: športové, R cca 11 m – 18 m
 • Freeride lyže: R cca 18 m – 40 m
 • Dámské lyže: R cca 10 m – 16 m

 

radius

Späť na slovník