Steel Cap Technology

  • Tenká vrstva pokrývajúci celú dĺžku lyže umožňuje prenos vynaloženej sily do hrán.
  • Volant vlastné celosvetový patent pre túto technológiu využívanú pri oceľových lyží.

Späť na slovník